Plan zajęć

Plan zajęć

Plan zajęć realizowanych w Katedrze i Klinice Kardiologii WNoZ dla wszystkich przedmiotów i kierunków w roku 2023/2024

 

semestr letni 2024

 

Zajęcia odbywają się w SPSK nr 7 SUM w Katowicach GCM, w budynku GOK, na IV piętrze (II Oddział Kardiologii)

 

Wykaz asystentów i godziny dyżurów

 

Wykłady zdalne w czasie rzeczywistym odbywają się zgodnie z harmonogramem

 

Wykłady zdalne na platformie e-learningowej (hasło do wykładów: KARDIO): eduportal.sum.edu.pl

POŁOŻNICTWO CHOROBY WEWNĘTRZNE: E-LEARNING 

prof. M. Haberka - 8h

prof. J. Dabek - 2h

PIELĘGNIARSTWO INTENSYWNY NADZÓR KARDIOLOGICZNY: E-LEARNING

dr P Orczyk - 5h PLUN + 5h PLUS

FIZJOTERAPIA KLINICZNE PODSTAWY W KARDIOLOGII i KARDIOCHIRURGII: E-LEARNING

prof. M Haberka 12h (s) + 12h (ns)

 

Odrabianie zajęć przedmiotów/kierunków:

CHOROBY WEWNĘTRZNE (POL)

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (PLUS)

INTENSYWNY NADZÓR KARDIOLOGICZNY (PLUS)

KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII (FZS)

KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII (FZN)

 odbędzie się 5 lutego 2024 w sali 104 w budynku GOK w Katowicach – Ochojcu od godziny 8.00 , prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.

 

Regulamin

Regulamin dydaktyczny

 

 

 

 

 

Regulamin

Regulamin

Regulamin dydaktyczny

 

×

Dane kontaktowe

KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII WNoZ
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul.Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. 32 252 74 07

e-mail: gcm-kk2@sum.edu.pl

Selretariat: 

Agnieszka Mańka

amanka@sum.edu.pl